De OVT komt op voor de belangen van de ondernemers en in het bijzonder die van haar leden.

Onze leden

Er zijn inmiddels een 50-tal ondernemingen bij de vereniging aangesloten.

Wilt u meer weten over onze leden, zoekt u een bepaald product of een
bepaalde dienst?

Blader door onze leden en doe zaken.

Hieronder vindt u het overzicht van alle leden.
DeltaRent verhuurt in de breedste zin van het woord evenementen & catering, zowel voor particulieren als bedrijven Woodflame: installatie houthaarden rookkanalen van den ouden advocaten Landbouw Mechanisatie bedrijf gespecialiseerd in Massey Ferguson tractoren partyservice nederland deltawind GO-College PD beheer abresch rabobank goeree-overflakkee gemeente goeree-overflakkee uitvaartverzorging van de Ven Veiligheidsopleidingen elektrotechniek - Inrush goemaat glas breeman tweewielers lambert kozijnen hamburg verhuur autobedrijf admiraal biz tonisseweg timmerbedrijf kievit sprong-installatie-techniek
Onze leden:                    A-D           E-H           I-L           M-P           Q-T           U-Z

De vereniging

Uw belangen

De OVT komt op voor de belangen van de ondernemers en in het bijzonder die van haar leden.
Daarom is de OVT betrokken bij de ontwikkeling en besluitvorming van grote en kleinschalige projecten
die invloed hebben op het ondernemersklimaat op Oostflakkee.

 
Samenwerken

Waar nodig en mogelijk werkt de OVT samen met ondernemersverenigingen in de regio,
maar ook met de Kamer van Koophandel en de B&W van gemeente Goeree Overflakkee.

 
Politieke vinger aan de pols

De OVT houdt de gemeentelijke plannen nauwlettend in de gaten en zit ook regelmatig
met het college van B&W om de tafel om de ondernemersbelangen te behartigen.

Inmiddels bestaat de ondernemersvereniging Tonisseweg ruim 10 jaar.
In die 10 jaar heeft onze vereniging haar bestaansrecht ruimschoots weten aan te tonen.
Er zijn inmiddels een 50-tal ondernemingen bij de vereniging aangesloten.
De leden komen zo'n 4 a 5 keer per jaar op (in) formele bijeenkomsten bij elkaar, hetgeen niet alleen de onderlinge contacten bevordert doch gelet op het feit, dat er in het kader van die besprekingen tevens medewerkers van de gemeente Goeree Overflakkee aanwezig zijn alsmede sprekers van buitenaf, ook zeer nuttige en leerzame bijeenkomsten, die niet alleen goed zijn voor de contacten tussen de ondernemers onderling doch ook een ruimere blik op het ondernemerschap bieden en daarnaast de contacten tussen de ondernemers enerzijds en de lokale overheid, in de figuur van de gemeente Goeree Overflakkee, bevorderen.
Dat heeft ertoe geleid, dat er de laatste jaren plannen gemaakt zijn voor de upgrading van het bedrijventerrein en de beveiliging, terwijl het bestuur van de ondernemersvereniging als gesprekspartner wordt beschouwd bij de bestemmingsplanwijzigingen en dergelijke.
Het bestuur heeft eerder al aan de leden laten weten, dat zij het nuttig en verstandig acht om de werkzaamheden uit te breiden althans het werkgebied in geografische zin te verruimen tot de gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Oostflakkee, enerzijds vanuit de gedachte dat de belangen van het bedrijfsleven niet ophouden bij de grenzen van het bedrijventerrein Tonisseweg en anderzijds vanuit de gedachte, dat er op die manier vanuit het bedrijfsleven met nog meer elan en overtuigingskracht de belangen van het bedrijfsleven binnen die grenzen bij de lokale overheid voor het voetlicht gebracht kunnen worden.
Het bestuur van de ondernemersvereniging Tonisseweg meent dat er de nodige uitdagingen en mogelijkheden liggen om de vereniging te versterken en uit te breiden teneinde de belangen van de individuele leden nog beter te kunnen behartigen en de gemeente nog meer en beter tegenspel te kunnen bieden teneinde in gezamenlijkheid tot een nog beter draagvlak voor ondernemers te kunnen komen.
De wens om tot verdere samenwerking en/of uitbreiding te komen, lijkt zelfs noodzaak te worden, gelet op de ontwikkelingen waaruit de gemeente Goeree Overflakkee is ontstaan.